Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Fikri Mülkiyet Hakları Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin   Fikri Mülkiyet Hakları konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Okul Kültürünün Geliştirilmesi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, okul kültürünün geliştirilmesi konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

İnsan Kaynağı Yönetimi ve Kurumsal Bağlılık Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, İnsan Kaynağı Yönetimi ve Kurumsal Bağlılık konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan Yabancı Dil Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bireysel Farklılıklara Yönelik Eğitim ve Değerlendirme Yöntemleri Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, bireysel farklılıklara yönelik eğitim ve değerlendirme yöntemleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitsel Nörobilim Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, Eğitsel nörobilim konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Gençlerle İletişim Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, gençlerle iletişim konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

İzleme Değerlendirme Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin izleme değerlendirme konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Biyoloji Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitabı Tanıtımı Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin biyoloji sınıf içi değerlendirme öğretmen rehber kitabı tanıtımı semineri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Fizik Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitabı Tanıtımı Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin fizik sınıf içi değerlendirme öğretmen rehber kitabı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.