Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Dijital Dönüşüm Sürecinde Bilgi Güvenliği Sorunları ve Çözüm Önerileri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin bilgi güvenliği sorunları ve çözüm önerileri konusunda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Proje Hazırlama Süreçleri Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, “Proje Hazırlama Süreçleri” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Erasmus+ Genel Bilgilendirme ve Erasmus+ Okul Eğitimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Erasmus+Genel Bilgilendirme ve Erasmus+ Okul Eğitimi” konusunda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

5 Kelime 1 Hikâye Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “5 Kelime1 Hikâye” konusunda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Stres Yönetimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, stres yönetimi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Etkili İletişim ve Sınır Çizebilme Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, etkili iletişim ve iletişimde sınır çizebilme konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitimde Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Eğitimde Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik” konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Türk Mitolojisinin Eğitimdeki Yeri ve Önemi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, öğretmenlik “Türk Mitolojisinin Eğitimdeki Yeri ve Önemi” konusunda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Hayatımızdaki Öğretmen Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, öğretmenlik mesleğini icra ederken öğrenciler ve toplum üzerindeki etkileri konusunda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Kaynaştırma/Bütünleştirme Kapsamında Sunulan Destek Eğitim Odası Hizmetinde Eğitim Uygulamaları Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Kaynaştırma/Bütünleştirme Kapsamında Sunulan Destek Eğitim Odası Hizmetinde Eğitim Uygulamaları” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.