Eğitimler

Tümünü Göster
Etkileşimli Senaryo Tasarımı Eğitimi Kursu

Etkileşimli Senaryo Tasarımı Eğitimi Kursu

Süre: 25

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere “Etkileşimli Senaryo Tasarımı” konusunda bakış açısı sunmak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere “Etkileşimli Senaryo Tasarımı” konusunda bakış açısı sunmak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 

HTML ve CSS ile Web Tasarımı Eğitimi Kursu

HTML ve CSS ile Web Tasarımı Eğitimi Kursu

Süre: 30

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenlere HTML ve CSS kullanılarak Web Tasarımı yapabilme konusunda farkındalık kazandırmak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenlere HTML ve CSS kullanılarak Web Tasarımı yapabilme konusunda farkındalık kazandırmak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 

Ters Yüz Öğrenme Modeli Eğitimi Kursu

Ters Yüz Öğrenme Modeli Eğitimi Kursu

Süre: 25

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmenlerin “Ters Yüz Öğrenme Modeli” hakkında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmenlerin “Ters Yüz Öğrenme Modeli” hakkında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

21.YY. Becerileri Eğitimi Semineri

21.YY. Becerileri Eğitimi Semineri

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin 21.yy becerilerinin eğitimi yoluyla kazandırılması konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin 21.yy becerilerinin eğitimi yoluyla kazandırılması konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Afet ve Acil Durum Temel Kavramlar Semineri

Afet ve Acil Durum Temel Kavramlar Semineri

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin afet ve acil durum temel kavramlar konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin afet ve acil durum temel kavramlar konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Aktif Öğretim Yöntemleri Semineri

Aktif Öğretim Yöntemleri Semineri

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, aktif öğretim yöntemleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, aktif öğretim yöntemleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Beyin Temelli Öğrenme Semineri

Beyin Temelli Öğrenme Semineri

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, beyin temelli öğrenme konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, beyin temelli öğrenme konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Çağdaş Öğrenme – Öğretme Yaklaşımları Semineri

Çağdaş Öğrenme – Öğretme Yaklaşımları Semineri

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin çağdaş öğrenme – öğretme yaklaşımları  konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin çağdaş öğrenme – öğretme yaklaşımları  konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Etik Davranış İlkeleri Semineri

Etik Davranış İlkeleri Semineri

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etik davranış ilkeleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etik davranış ilkeleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Kariyer Rehberliği Semineri

Kariyer Rehberliği Semineri

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, kariyer rehberliği konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, kariyer rehberliği konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Medya Okuryazarlığına Giriş Semineri

Medya Okuryazarlığına Giriş Semineri

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin medya okuryazarlığına giriş konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin medya okuryazarlığına giriş konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Ortaöğretimde Akran Zorbalığı Semineri

Ortaöğretimde Akran Zorbalığı Semineri

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin ortaöğretimde akran zorbalığı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin ortaöğretimde akran zorbalığı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir

Ortaöğretimde Öğretim Sürecinin Analizi ve Gelişimi Semineri

Ortaöğretimde Öğretim Sürecinin Analizi ve Gelişimi Semineri

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, ortaöğretimde öğretim sürecinin  analizi ve gelişimi eğitimi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, ortaöğretimde öğretim sürecinin  analizi ve gelişimi eğitimi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Program Okuryazarlığı Semineri

Program Okuryazarlığı Semineri

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, program okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, program okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitimde Eğitsel Video Kullanımı Kursu

Eğitimde Eğitsel Video Kullanımı Kursu

Süre: 25

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etkili, verimli ve sürdürülebilir eğitimler planlamaları, yürütmeleri ve değerlendirmeleri konusundaki dijital bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etkili, verimli ve sürdürülebilir eğitimler planlamaları, yürütmeleri ve değerlendirmeleri konusundaki dijital bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.