Eğitimler

Tümünü Göster
Kaynaştırma/Bütünleştirme Kapsamında Sunulan Destek Eğitim Odası Hizmetinde Eğitim Uygulamaları Semineri

Kaynaştırma/Bütünleştirme Kapsamında Sunulan Destek Eğitim Odası Hizmetinde Eğitim Uygulamaları Semineri

Süre: 5

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Kaynaştırma/Bütünleştirme Kapsamında Sunulan Destek Eğitim Odası Hizmetinde Eğitim Uygulamaları” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Kaynaştırma/Bütünleştirme Kapsamında Sunulan Destek Eğitim Odası Hizmetinde Eğitim Uygulamaları” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Tasarım Odaklı Düşünme Becerisi Eğitimi Kursu

Tasarım Odaklı Düşünme Becerisi Eğitimi Kursu

Süre: 30

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu

Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu

Süre: 24

Bu hizmet içi eğitimin amacı; Uygulama öğretmenlerinin uygulama öğrencilerine etkili danışmanlık hizmeti verebilmelerine yardımcı olmak, gözlem, geribildirim ve görüşme teknikleri ile ilgili bilgi vermek, MEB’de görev alacak uygulama öğrencilerinin kaliteli ve donanımlı bir şekilde yetiştirilebilmelerini sağlamaya yardımcı olmak, uygulama öğrencilerine daha sistemli ve çok yönlü dönüt vermeyi temel alan «Klinik Danışmanlık Modelini» tanıtmaktır.

Bu hizmet içi eğitimin amacı; Uygulama öğretmenlerinin uygulama öğrencilerine etkili danışmanlık hizmeti verebilmelerine yardımcı olmak, gözlem, geribildirim ve görüşme teknikleri ile ilgili bilgi vermek, MEB’de görev alacak uygulama öğrencilerinin kaliteli ve donanımlı bir şekilde yetiştirilebilmelerini sağlamaya yardımcı olmak, uygulama öğrencilerine daha sistemli ve çok yönlü dönüt vermeyi temel alan «Klinik Danışmanlık Modelini» tanıtmaktır.

İslam Medeniyeti Semineri

İslam Medeniyeti Semineri

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin islam medeniyeti konusunda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin islam medeniyeti konusunda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Edebiyat ve Toplum Semineri

Edebiyat ve Toplum Semineri

Süre: 4

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Edebiyat ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Edebiyatın başlangıcı ve misyonunu açıklar.
 • Medeniyet kavramını tanımlar.
 • Medeniyetin dili ve kendilerini ifade ediş şekillerini açıklar.
 • Türk edebiyatında sınıflandırmalar üzerine yapılan hataları örneklerle açıklar.
 • Kültürler arası iletişimin edebitat açısından önemini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Edebiyat ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Edebiyatın başlangıcı ve misyonunu açıklar.
 • Medeniyet kavramını tanımlar.
 • Medeniyetin dili ve kendilerini ifade ediş şekillerini açıklar.
 • Türk edebiyatında sınıflandırmalar üzerine yapılan hataları örneklerle açıklar.
 • Kültürler arası iletişimin edebitat açısından önemini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Türklerin Dünya Tarihindeki Yeri Semineri

Türklerin Dünya Tarihindeki Yeri Semineri

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Türklerin Dünya Tarihindeki Yeri Semineri” konusunda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Türklerin Dünya Tarihindeki Yeri Semineri” konusunda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Finansal Okuryazarlık Semineri

Finansal Okuryazarlık Semineri

Süre: 10

Bu faaliyeti; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin finansal okuryazarlık konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyeti; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin finansal okuryazarlık konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Blender ile 3 Boyutlu Modelleme Eğitimi Kursu

Blender ile 3 Boyutlu Modelleme Eğitimi Kursu

Süre: 30

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve personelin, Blender ve 3D tasarım etkinlikleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve personelin, Blender ve 3D tasarım etkinlikleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim ve Öğretim Materyallerinde Telif Hakları Eğitimi Kursu

Eğitim ve Öğretim Materyallerinde Telif Hakları Eğitimi Kursu

Süre: 25

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve personelin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim malzemelerinde telif hakları konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve personelin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim malzemelerinde telif hakları konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Eğitimi Kursu

Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Eğitimi Kursu

Süre: 30

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Zbrush ile 3D Organik Modelleme Eğitimi Kursu

Zbrush ile 3D Organik Modelleme Eğitimi Kursu

Süre: 30

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve diğer personelin, üç boyutlu organik modelleme etkinlikleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve diğer personelin, üç boyutlu organik modelleme etkinlikleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Dijital Öğretim Süreçlerinin Tasarımı ve Yönetimi Kursu

Dijital Öğretim Süreçlerinin Tasarımı ve Yönetimi Kursu

Süre: 30

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etkili, verimli ve sürdürülebilir eğitimler planlamaları, yürütmeleri ve değerlendirmeleri konusundaki dijital bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etkili, verimli ve sürdürülebilir eğitimler planlamaları, yürütmeleri ve değerlendirmeleri konusundaki dijital bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Kodlama Eğitiminde Temel Yaklaşımlar Kursu

Kodlama Eğitiminde Temel Yaklaşımlar Kursu

Süre: 30

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kodlama eğitiminde temel yaklaşımlar hakkında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kodlama eğitiminde temel yaklaşımlar hakkında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İklim Değişikliği Semineri

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İklim Değişikliği Semineri

Süre: 4

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İklim Değişikliği” konusunda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İklim Değişikliği” konusunda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Fatih Projesi BT'nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Kursu

Fatih Projesi BT'nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı Kursu

Süre: 15

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere “BT’nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı” konusunda bakış açısı sunmak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere “BT’nin ve İnternetin Bilinçli ve Güvenli Kullanımı” konusunda bakış açısı sunmak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.