Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Sorumlulukları Semineri

693 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.7/5

Eğitime Katıl

Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Sorumlulukları Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin okul yöneticilerinin mesleki gelişim sorumlulukları konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyet tamamlayan her katılımcı;

  • Okul yöneticilerinin mesleki gelişim sorumlulukların önemi hakkında bilgi verir.
  • Mesleki gelişim kavramını açıklar.
  • Kişisel gelişim eğitimlerinin gerekliliğini açıklar.
  • Kurum  eğitimlerinin önemini örneklerle açıklar.
  • Gelişimci ve yenilikçi  liderliği  önemi hakkında açıklayıcı bilgi verir
  • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
  • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
  • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
  • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
Eğitime Kimler Katılmalı?

BBakanlığımıza bağlı ortaöğretim okul ve kurumlarında görev yapan tüm öğretmenler.