Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi Semineri-ADAYLIK (12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenlerimiz içindir.)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev öğretmenlerin siber güvenlik alanında bilgi ve becerilerinin artırılması amacıyla düzenlenmiştir. 12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretemenler içindir.

Türkçenin Kullanımı ve Diksiyon Uzaktan Eğitim Semineri-ADAYLIK (12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenlerimiz içindir.)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin diksiyon, beden dili, etkili iletişim ve Türkçe’nin söyleniş kuralları konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenlerimiz içindir.

Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Rehberlik Hizmetleri Semineri-ADAYLIK (12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenlerimiz içindir.)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin  “Geçici Koruma Statüsündeki Çocuklara Rehberlik Hizmetleri” konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenler içindir.

Çevre ve Sıfır Atık Semineri - ADAYLIK (12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenlerimiz içindir.)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin atık yönetimi ve sıfır atık konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenler içindir.

İnsan Hakları ve Demokrasi Semineri-ADAYLIK (12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenlerimiz içindir.)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “İnsan Hakları, Demokrasi ve Adalet” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenler içindir.

Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenlere Yönelik Uzaktan Mesleki Gelişim Semineri (12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenlerimiz içindir.)

Bu faaliyet;  Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan  öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla düzenlenmiştir. 12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenler içindir.

Protokol Kuralları Uzaktan Eğitim Semineri - ADAYLIK (12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenlerimiz içindir.)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/ kurumlarda görev yapan yönetici,  öğretmen ve diğer personelin sosyal  hayatta ve iş ortamında  protokolün yeri ve önemi konusunda farkındalık sağlamak, iş dünyasında  ve  sosyal hayatta kullanılan  protokol  bilgileri konusunda bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla düzenlenmiştir. 12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenler içindir.

Adaylık Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Semineri (12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenlerimiz içindir.)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan aday öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenlerimiz içindir.

Süresi Geçmiş
Çevre ve Sıfır Atık Semineri - ADAYLIK- 2023000770

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin atık yönetimi ve sıfır atık konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenler içindir.