Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Zümrelerin Etkin Kullanımı Semineri

17810 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.7/5

Eğitime Katıl

Zümrelerin Etkin Kullanımı Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin zümrelerin etkin kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyet tamamlayan her katılımcı;

 • Zümrenin tanımını açıklar.
 • Zümrelerin mevzuatı ve dayanaları hakkında bilgi sahibi olur
 • Öğrenmeye odaklanma yöntemini açıklar.
 • İş birliği yöntemini açıklar.
 • Sonuca odaklanma yöntemini açıklar.
 • Takım olmak ile ilgili becerileri açıklar.
 • Zümrenin kuralları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Öğretmenlerin rol ve sorumluluklarını açıklar.
 • Zümre başkanının rol ve sorumluluklarını açıklar.
 • Okul yöneticilerinin rol ve sorumluluklarını açıklar.
 • Tesbit etme - veri analizi yönelik yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Öncellikli kazanımları açıklar.
 • Zümre hedeflerini açıklar.
 • Eylem planının önemini açıklar
 • Ortak değerlendirme hakkında bilgi sahibi olur.
 • Biçimlendirici değerlendirme hakkında bilgi sahibi olur.
 • İş birlikli öğrenme yaklaşımını uygular
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

      Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenler