Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Kaynaştırma/Bütünleştirme Kapsamında Sunulan Destek Eğitim Odası Hizmetinde Eğitim Uygulamaları Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Kaynaştırma/Bütünleştirme Kapsamında Sunulan Destek Eğitim Odası Hizmetinde Eğitim Uygulamaları” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Tasarım Odaklı Düşünme Becerisi Eğitimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin tasarım odaklı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Öğretmenlik Uygulaması Danışmanlığı Eğitimi Kursu

Bu hizmet içi eğitimin amacı; Uygulama öğretmenlerinin uygulama öğrencilerine etkili danışmanlık hizmeti verebilmelerine yardımcı olmak, gözlem, geribildirim ve görüşme teknikleri ile ilgili bilgi vermek, MEB’de görev alacak uygulama öğrencilerinin kaliteli ve donanımlı bir şekilde yetiştirilebilmelerini sağlamaya yardımcı olmak, uygulama öğrencilerine daha sistemli ve çok yönlü dönüt vermeyi temel alan «Klinik Danışmanlık Modelini» tanıtmaktır.

İslam Medeniyeti Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin islam medeniyeti konusunda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Edebiyat ve Toplum Semineri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Edebiyat ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Edebiyatın başlangıcı ve misyonunu açıklar.
 • Medeniyet kavramını tanımlar.
 • Medeniyetin dili ve kendilerini ifade ediş şekillerini açıklar.
 • Türk edebiyatında sınıflandırmalar üzerine yapılan hataları örneklerle açıklar.
 • Kültürler arası iletişimin edebitat açısından önemini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Türklerin Dünya Tarihindeki Yeri Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Türklerin Dünya Tarihindeki Yeri Semineri” konusunda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Finansal Okuryazarlık Semineri

Bu faaliyeti; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin finansal okuryazarlık konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Blender ile 3 Boyutlu Modelleme Eğitimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve personelin, Blender ve 3D tasarım etkinlikleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim ve Öğretim Materyallerinde Telif Hakları Eğitimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve personelin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim malzemelerinde telif hakları konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Eğitimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.