Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Kelime İşlemci Programı (Office Word) Eğitimi Semineri 1

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Kelime İşlemci Programı (Office Word) Eğitimi” programı kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin ‘İlkokulda Matematik Öğretimi’ konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Sayıların öğretiminde kullanılan kavramları açıklar.
 • Toplama ve çıkarma işleminin anlamları, soru yapıları ve gösterimlerini açıklar.
 • Toplama ve çıkarma işlemlerine yönelik stratejileri kullanır.
 • Çarpma ve bölme işlemlerinin anlamları, işlevleri, soru yapıları ve gösterimlerini açıklar.
 • Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Farklı çarpma yöntemlerini kullanır.
 • Kesir kavramını ve öğretim sırasını açıklar.
 • Basamak değeri kavramını tanımlayarak basamak değeri öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Basamak değeri öğretiminde materyal kullanımına yönelik etkinlik tasarlar.
 • Basamak değeri öğretiminde oyun temelli etkinlikler hazırlar.
 • Ölçme öğretiminin aşamaları ve ilkelerini açıklar.
 • Çevre – alan öğretimine yönelik yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Veri öğretimine ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Tablo – grafik okuma ve yorumlama yapar.
 • Ölçmeye ve hesaplamaya dayalı tahmin yapar.
 • Problem çözme ve kurma sürecini açıklar.
 • Matematiğin teknolojik gelişmelere etkisini açıklar.
 • Uluslararası sınavlar ve uygulama süreçlerini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Sorumluluk, Liderlik ve Değerler Eğitimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin öğretimsel liderlik konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Pardus ETAP Kursu

Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin Pardus ETAP Kullanımı konusunda bilgi ve becerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Liderahenk Merkezi Yönetim sistemi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin Liderahenk Merkezi Yönetim Sistemi Kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Dinamik Matematik Yazılımı (Geogebra) Kursu

Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan matematik öğretmenlerinin “Dinamik Matematik Yazılımı (Geogebra)” konusunda bilgi ve beceri kazanmaları amaçlanmaktadır.

FATİH Projesi Etkileşimli Sınıf Yönetimi Kursu

Bu faaliyet; Fatih projesi kapsamında donanımı kurulan okul/kurumların öğretmenlerine, donanımın eğitim öğretim sürecinde etkileşimli kullanımı konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Yönetimsel Beceriler Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yöneticilerin “Yönetimsel Beceriler” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Yaz Okulu Matematik Çerçeve Öğretim Programı Semineri (OÖ)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Matematik Yaz Okulu Çerçeve Öğretim Programı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Yaz Okulu İngilizce Çerçeve Öğretim Programı Semineri (OÖ)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Yaz Okulu İngilizce Çerçeve Öğretim Programı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.