Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Süresi Geçmiş
Hijyen Eğitimi Semineri (Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenler içindir.)

Bu faaliyet, Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin hijyen konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
MEB Birim Amirlerinin Öğretmen Bilgilendirme Semineri (2023 Kasım Dönemi Mesleki Çalışma)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinin “Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüklerinin İçerik ve İşleyişi” konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müze Kiti Uzaktan Eğitim Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin müzeleri okul dışı öğrenme ortamlarına dönüştürmeleri, müze koleksiyonları ile ilgili bilgi ve becerilerini artırarak dersler ve disiplinler arası ilişkilendirme yapmaları, müze koleksiyonlarını ve içeriklerini müfredat ile ilişkilendirerek müze eğitimi sürecini sınıf içinde başlatma yetisi kazanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. 

Süresi Geçmiş
Edebiyat ve Toplum Semineri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Edebiyat ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Edebiyatın başlangıcı ve misyonunu açıklar.
 • Medeniyet kavramını tanımlar.
 • Medeniyetin dili ve kendilerini ifade ediş şekillerini açıklar.
 • Türk edebiyatında sınıflandırmalar üzerine yapılan hataları örneklerle açıklar.
 • Kültürler arası iletişimin edebitat açısından önemini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Süresi Geçmiş
Bağımlılıkla Mücadele Semineri 1 (Tüm Öğretmenler ve Okul Kurum Yöneticileri için)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin bağımlılıkla mücadele konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
Zor Durumların Yönetimi, Mesleki Doyum, Bilgelik Psikolojisi, Bilimsel Liderlik, Değişen Dünya ve Eğitimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Zor Durumların Yönetimi, Mesleki Doyum, Bilgelik Psikolojisi, Bilimsel Liderlik,  Değişen Dünya ve Eğitim” konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
Ölçme ve Değerlendirmede Yenilikçi Yaklaşımlar Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Ölçme ve Değerlendirmede Yenilikçi Yaklaşımlar” konusunda bilgi ve becerilerini artırma amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
Neuro Linguistic Programming (NLP)'ye Giriş Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Neuro Lingiustic Programming (NLP)” konusunda bilgi ve becerilerini artırma amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
İngilizce Dersi Yaz Okulu Tanıtım Semineri (TE)

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin İngilizce dersi yaz okulu süreci ve İngilizce dersi yaz okulu çerçeve programının uygulanması konularında bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
Satranç Eğitimi Semineri 4- Kasım 2022 Mesleki Çalışma

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin satranç sporu konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.