Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Satranç Eğitimi Semineri 1

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin satranç sporu konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

İhmal ve İstismar Semineri ..

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin ihmal ve istismar konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Hizmet İçi Eğitimde Yeni Yaklaşımlar, Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Süreci Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, hizmet içi eğitimde yeni yaklaşımlar, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik süreci konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Hız Çağında Öğretmen Olmak ve Dijital Obezite Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Hız Çağında Öğretmen Olmak ve Dijital Obezite” konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Harmanlanmış Ortamlarda Okul Öncesi Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı kurum/okullarda görev yapan okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin harmanlanmış ortamlarda öğretim becerilerinin geliştirilmesi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Harmanlanmış Ortamlarda İlkokul Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Harmanlanmış Ortamlarda İlkokul Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Geçici Koruma Altındaki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Geçici Koruma Altındaki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin Patent, Marka, Tescil, Faydalı Model ve Sınai Mülkiyet konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Etkinlik Temelli Ders Tasarımı Semineri.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Etkinlik Temelli Ders Tasarımı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Etkinlik Temelli Ders Tasarımı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Enerji Verimliliği Semineri

            Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yönetici öğretmen ve diğer personelin enerji verimliliği alanında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.