Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Ortaokulda Drama Eğitimi Semineri

1348 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.9/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin ortaokulda yaratıcı drama eğitimi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Dramanın tanımını yapar.
 • Dünyada ve Türkiye’de dramanın gelişim sürecini açıklar.
 • Drama ve oyun arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar.
 • Drama ve tiyatro arasındaki ilişkiyi örneklerle açıklar.
 • Drama çalışması yapacak öğretmenin sahip olması gereken becerileri açıklar.
 • Ortaokulda yaratıcı drama dersini planlama aşamalarını açıklar.
 • Drama dersi tasarlanırken dikkat edilmesi gerekenleri belirtir.
 • Yaratıcı dramanın aşamalarını uygular.
 • Yaratıcı drama tekniklerini uygular.
 • Yaratıcı dramada çalışma ortamının özelliklerini açıklar.
 • Yaratıcı dramada kurmaca mekân kavramını tanımlar.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı ortaokullarda görev yapan  öğretmenler