Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Kimya Sınıf İçi Değerlendirme Öğretmen Rehber Kitabı Tanıtımı Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kimya sınıf iç değerlendirme öğretmen rehber kitabı tanıtımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Etkileşimli Senaryo Tasarımı Eğitimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlere “Etkileşimli Senaryo Tasarımı” konusunda bakış açısı sunmak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 

HTML ve CSS ile Web Tasarımı Eğitimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan öğretmenlere HTML ve CSS kullanılarak Web Tasarımı yapabilme konusunda farkındalık kazandırmak, bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 

Ters Yüz Öğrenme Modeli Eğitimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmenlerin “Ters Yüz Öğrenme Modeli” hakkında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

21.YY. Becerileri Eğitimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin 21.yy becerilerinin eğitimi yoluyla kazandırılması konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Afet ve Acil Durum Temel Kavramlar Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin afet ve acil durum temel kavramlar konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Aktif Öğretim Yöntemleri Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, aktif öğretim yöntemleri ve uygulamaları konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Beyin Temelli Öğrenme Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, beyin temelli öğrenme konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Çağdaş Öğrenme – Öğretme Yaklaşımları Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin çağdaş öğrenme – öğretme yaklaşımları  konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Etik Davranış İlkeleri Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etik davranış ilkeleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.