Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Edebiyat ve Toplum Semineri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Edebiyat ve toplum arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Edebiyatın başlangıcı ve misyonunu açıklar.
 • Medeniyet kavramını tanımlar.
 • Medeniyetin dili ve kendilerini ifade ediş şekillerini açıklar.
 • Türk edebiyatında sınıflandırmalar üzerine yapılan hataları örneklerle açıklar.
 • Kültürler arası iletişimin edebitat açısından önemini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Türklerin Dünya Tarihindeki Yeri Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Türklerin Dünya Tarihindeki Yeri Semineri” konusunda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Finansal Okuryazarlık Semineri

Bu faaliyeti; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin finansal okuryazarlık konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Blender ile 3 Boyutlu Modelleme Eğitimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve personelin, Blender ve 3D tasarım etkinlikleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim ve Öğretim Materyallerinde Telif Hakları Eğitimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve personelin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eğitim ve öğretim malzemelerinde telif hakları konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisi Eğitimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Zbrush ile 3D Organik Modelleme Eğitimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmen ve diğer personelin, üç boyutlu organik modelleme etkinlikleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Dijital Öğretim Süreçlerinin Tasarımı ve Yönetimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etkili, verimli ve sürdürülebilir eğitimler planlamaları, yürütmeleri ve değerlendirmeleri konusundaki dijital bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Kodlama Eğitiminde Temel Yaklaşımlar Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin kodlama eğitiminde temel yaklaşımlar hakkında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İklim Değişikliği Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ve İklim Değişikliği” konusunda bilgilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.