Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Yetişkin Eğitimi ve Beden Dili Kursu

5432 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.1/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; Bakanlığımız okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yetişkin eğitimi, etkili sunum teknikleri ve beden dili hakkında temel bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla düzenlenmiştir.

 

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Yetişkin kavramını tanımlar.
 • Yetişkinliğin belirleyicileri olan unsurlarını sıralar.
 • Yetişkinlik döneminin evrelerini ve bu evrelere ait özellikleri açıklar.
 • Pedagoji ile yetişkin eğitimini karşılaştırır.
 • Yetişkin eğitiminde, eğitici rollerini bilir.
 • Yetişkin eğitimi konusunda yetkin olan filozoflara ait görüşleri bilir.
 • Yetişkin eğitimi ile ilgili kuram ve modelleri bilir.
 • Sunu hazırlamanın önemini kavrar.
 • Etkili bir sunumun ögelerini ve özelliklerini sıralar.
 • Sunum öncesi yapılması gereken adımları sıralar.
 • Sunu hazırlama ilkelerini bilir.
 • Sunuşun etkili olması için uygulaması gereken konuları bilir.
 • İletişimin tanımını bilir.
 • İletişim türlerini bilir.
 • Sözsüz ve görsel iletişimin, iletişim sürecindeki yerini ve önemini fark eder.
 • Sözsüz iletişimin özelliklerini bilir.
 • Beden dilinin iletişim sürecine katkısını fark eder.
 • Kişisel alanların, beden dilini etkili kullanmadaki önemini kavrar.
 • Farklı beden hareketlerinin ve biçimlerinin anlamlarını bilir.
 • Etkili beden dilinde kullanılmaması gereken davranış biçimlerini bilir.
 • İletişim kuran kişiler arasındaki mesafelerin, beden dili açısında taşıdığı anlamı bilir.
 • Etkili beden dili için kullanılan jest ve mimikleri bilir.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler ve okul yöneticileri