Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Beyin Temelli Öğrenme Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, beyin temelli öğrenme konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Çağdaş Öğrenme – Öğretme Yaklaşımları Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin çağdaş öğrenme – öğretme yaklaşımları  konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Etik Davranış İlkeleri Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etik davranış ilkeleri konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Kariyer Rehberliği Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, kariyer rehberliği konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Medya Okuryazarlığına Giriş Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin medya okuryazarlığına giriş konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Ortaöğretimde Akran Zorbalığı Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin ortaöğretimde akran zorbalığı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir

Ortaöğretimde Öğretim Sürecinin Analizi ve Gelişimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, ortaöğretimde öğretim sürecinin  analizi ve gelişimi eğitimi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Program Okuryazarlığı Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, program okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitimde Eğitsel Video Kullanımı Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etkili, verimli ve sürdürülebilir eğitimler planlamaları, yürütmeleri ve değerlendirmeleri konusundaki dijital bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

mBlock ile Yapay Zekâ Uygulamaları Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin blok tabanlı görsel kodlama aracı olan mBlock kullanma konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.