Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Çöpün Yolculuğu ve Geri Dönüşüm Semineri

   Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin çöpün yolculuğu ve geri dönüşüm konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Dijital Okuryazarlık (Dijital Güvenlik ve Medya Okuryazarlığı) Semineri

 Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Dijital Güvenlik ve Medya Okuryazarlığı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak için düzenlenmiştir.

Dijital Vatandaşlık Eğitimi Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmenlerin “Dijital Vatandaşlık” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Sunu Hazırlama Programı (Office PowerPoint) Eğitimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Sunu Hazırlama Programı (Office PowerPoint)” kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Hesap Tablosu Programı (Office Excel) Eğitimi Kursu 2

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Hesap Tablosu Programı (Office Excel)” programı kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu eğitim faaliyetti kurstur. Katılımcıların faaliyeti başarı ile tamamlaması için eğitim sonundaki sınavdan 50 puan ve/veya üzeri puan alınması gerekmektedir.

Hesap Tablosu Programı (Office Excel) Eğitimi Kursu 1

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “HesapTablosu Programı (Office Excel)”  programı kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Kelime İşlemci Programı (Office Word) Eğitimi Semineri 2

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Kelime İşlemci Programı (Office Word)” programı kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Kelime İşlemci Programı (Office Word) Eğitimi Semineri 1

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Kelime İşlemci Programı (Office Word) Eğitimi” programı kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Sınıf Öğretmenlerinin Matematik Öğretim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin ‘İlkokulda Matematik Öğretimi’ konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Sayıların öğretiminde kullanılan kavramları açıklar.
 • Toplama ve çıkarma işleminin anlamları, soru yapıları ve gösterimlerini açıklar.
 • Toplama ve çıkarma işlemlerine yönelik stratejileri kullanır.
 • Çarpma ve bölme işlemlerinin anlamları, işlevleri, soru yapıları ve gösterimlerini açıklar.
 • Çarpma ve bölme işlemleri arasındaki ilişkiyi açıklar.
 • Farklı çarpma yöntemlerini kullanır.
 • Kesir kavramını ve öğretim sırasını açıklar.
 • Basamak değeri kavramını tanımlayarak basamak değeri öğretim yöntem ve tekniklerini uygular.
 • Basamak değeri öğretiminde materyal kullanımına yönelik etkinlik tasarlar.
 • Basamak değeri öğretiminde oyun temelli etkinlikler hazırlar.
 • Ölçme öğretiminin aşamaları ve ilkelerini açıklar.
 • Çevre – alan öğretimine yönelik yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Veri öğretimine ilişkin yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Tablo – grafik okuma ve yorumlama yapar.
 • Ölçmeye ve hesaplamaya dayalı tahmin yapar.
 • Problem çözme ve kurma sürecini açıklar.
 • Matematiğin teknolojik gelişmelere etkisini açıklar.
 • Uluslararası sınavlar ve uygulama süreçlerini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Sorumluluk, Liderlik ve Değerler Eğitimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin öğretimsel liderlik konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.