Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Algoritmik Düşünme Eğitimi Kursu

916 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 3.2/5

Eğitime Katıl

 Bu faaliyet; bakanlığımız okullarında/kurumlarında görev yapan öğretmenlere “Algoritmik Düşünme”yi bilgisayar kullanmadan öğretmeyi sağlayacak yöntem ve   etkinliklerin uygulanması amacıyla düzenlenmiştir. 

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Tarihsel süreçte algoritma kavramının gelişimini bilir ve bu tanımı açıklar.
 • Algoritmik düşünme kavramının tanımını yapar.
 • Algoritmik düşünmenin önemini, eğitim ortamını ve nasıl ölçüleceğini bilir.
 • Algoritmaların üç temel özelliği olan sıralı olma, sonluluk ve netlik özelliklerini keşfeder.
 • Aynı problemi çözmek için farklı algoritmaların yazılabileceğini fark eder.
 • Bu algoritmalardan hangisinin daha verimli olduğuna karar verir.
 • Bilgisayarlarda verilerin temsil edildiği ve işlendiği ikili sayı sistemini bilir.
 • Bilgisayarlarda kullanılan karakter tablosunu kullanarak ismini ikilik sayı sisteminde yazabilir.
 • İkilik sayı sistemini kullanarak anlamları şifrelemeyi açıklar.
 • Bilgisayarda yapılan işlemler sonucunda elde edilen verilerin çeşitli özelliklerine göre organize edildiğini etkinlikler yoluyla uygulamalı olarak öğretmeyi bilir.
 • Bilgisayarın verileri nasıl algıladığını çeşitli etkinlikler yoluyla öğretmeyi bilir.
 • Değişken ve veri kavramlarını açıklamak, değişken kavramının veri kavramından farkını günlük hayattan örneklerle anlatmak için çeşitli örnekleri kullanır.
 • Miktar, boy ve büyüklükle ilgili karşılaştırmalar ve bu nesne özelliklerini sayıya çevirip (ölçüp) karşılaştırma yapabilir.
 • Algoritmalarda “koşul” mantığını kavrayarak EĞER ile karşılaştırma yapar ve çeşitli etkinlikler yoluyla öğretmeyi bilir.
 • “Döngü” ve “Döngü neden kullanılır?” kavramlarını açıklar, döngü kavramının farkını günlük hayattan örneklerle anlatmak için çeşitli örnekleri kullanır.
 • İç içe döngü yapısının nerelerde ve ne amaçla kullanıldığını açıklar.
 • Gerçek yaşam temelli bir problem üzerinden iç içe döngülerin nasıl çalıştığının anlaşılması ve adımların yazılışı hakkında bilgi sahibi olur.
 • Arama yaparken davranışlarının farkına varır.
 • Sıralı veride aradıkları verilerin nasıl bulunacağını öğrenir.
 • Sıralı olmayan veride aradıkları verilerin nasıl bulunacağını öğrenir.
 • Günlük hayatta karşılaştığı sıralama örneklerini fark eder.
 • Sıralama algoritması kavramını açıklar.
 • Sıralama algoritmasının önemini bilir.
 • Sıralama algoritması çeşitlerini tanır.
 • Algoritmik düşünme etkinliklerinin nasıl hazırlanacağı ile ilgili gerekli bilgileri bilir.
 • Öğrencilere günlük hayattan bir problem vererek bu problemin çözülmesine dair etkinlikler hazırlar.
 • Algoritmik düşünme etkinlikleri hazırlamak için bilimsel problem çözme adımları kullanır.
Eğitime Kimler Katılmalı?

    Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ve okul yöneticileri.