Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Öğretim Programı Tanıtım Semineri

Bu etkinlik, Bakanlığımıza bağlı ortaokullarda görev yapan Fen Bilimleri öğretmenlerinin yenilenen Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği Öğretim Programı konusunda bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Başlangıç Düzeyi Yan Flüt Eğitimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin; yan flüt çalgısını tanımaları, yan flüt çalgısında temel seviyede uygulama çalışmaları yapabilmeleri amacıyla düzenlenmiştir.

Başlangıç Düzeyi 2 Piyano Eğitimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin; piyano çalgısında temel düzeyde uygulama çalışmaları yapabilmeleri amacıyla düzenlenmiştir.

Başlangıç Düzeyi Piyano Eğitimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin; piyano çalgısını tanımaları, piyano çalgısında temel seviyede egzersiz çalışmaları yapabilmeleri amacıyla düzenlenmiştir.

Başlangıç Düzeyi 2 Nota ve Solfej Eğitimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin; Başlangıç düzeyi nota ve solfej eğitimi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Başlangıç Düzeyi Nota ve Solfej Eğitimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin; Başlangıç düzeyi nota ve solfej eğitimi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Başlangıç Düzeyi Kanun Eğitimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin; kanun sazını tanımaları, kanun sazında temel seviyede uygulama çalışmaları yapabilmeleri amacıyla düzenlenmiştir.

Başarı Okuryazarlığı Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Başarı Okuryazarlığı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Akran Zorbalığı Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin akran zorbalığı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
Okullarda Hijyen Eğitimi Semineri (Bakanlığımıza bağlı kurumlarda görev yapan okul yöneticileri ve destek personeli içindir.)

Bu faaliyet, Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki okul ve kurumlarda görev yapan okul yöneticilerinin ve diğer destek personelinin hijyen konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.