Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Süresi Geçmiş
Harmanlanmış Ortamlarda Okul Öncesi Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma Semineri- Kasım 2022 Mesleki Çalışma

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı kurum/okullarda görev yapan okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin harmanlanmış ortamlarda öğretim becerilerinin geliştirilmesi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
Harmanlanmış Ortamlarda İlkokul Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma Semineri- Kasım 2022 Mesleki Çalışma

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Harmanlanmış Ortamlarda İlkokul Düzeyinde Öğretimi Farklılaştırma” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
Geçici Koruma Altındaki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri Semineri- Kasım 2022 Mesleki Çalışma

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Geçici Koruma Altındaki Çocuklarla Psikolojik Danışma Becerileri” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Semineri- Kasım 2022 Mesleki Çalışma

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin Patent, Marka, Tescil, Faydalı Model ve Sınai Mülkiyet konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
Etkinlik Temelli Ders Tasarımı Semineri- Kasım 2022 Mesleki Çalışma

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Etkinlik Temelli Ders Tasarımı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Etkinlik Temelli Ders Tasarımı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
Enerji Verimliliği Semineri- Kasım 2022 Mesleki Çalışma

            Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yönetici öğretmen ve diğer personelin enerji verimliliği alanında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
Eğitimde Web 2.0 Araçları Kullanımı Semineri 2- Kasım 2022 Mesleki Çalışma

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Web 2.0 Araçları Kullanımı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
Eğitimde Web 2.0 Araçları Kullanımı Semineri 1- Kasım 2022 Mesleki Çalışma

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Web 2.0 Araçları Kullanımı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
Akran Zorbalığı Semineri - Kasım 2022 Mesleki Çalışma

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin akran zorbalığı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Süresi Geçmiş
Duygu Düzenleme (Öfke ve Stres Yönetimi) Semineri - Kasım 2022 Mesleki Çalışma

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin            “Duygu Düzenleme (Öfke ve Stres Yönetimi)” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.