Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Ters Yüz Öğrenme Modeli Eğitimi Kursu

3011 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmenlerin “Ters Yüz Öğrenme Modeli” hakkında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer; 

 • Harmanlanmış öğrenme modeline neden ihtiyaç duyulduğunu açıklar. 
 • Harmanlanmış öğrenmenin bileşenlerini listeler. 
 • Harmanlanmış öğrenmenin farklı isimlerle anıldığını bilir.
 • Harmanlanmış öğrenmenin tanımlarını bilir. 
 • Harmanlanmış öğrenme modelinin eğitim alanındaki katkılarını yorumlar. 
 • Harmanlanmış öğrenmenin uygulama aşamalarını listeler. 
 • Harmanlanmış öğrenmenin amaçlarını açıklar. 
 • Harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına katkısını yorumlar. 
 • Ters yüz sınıf modelinin farklı isimlerle anıldığını bilir. 
 • Ters yüz öğrenmenin nasıl ortaya çıktığını açıklar. 
 • Ters yüz sınıf modelinin nasıl ortaya çıktığını açıklar. 
 • Geleneksel öğrenme ile ters yüz öğrenme arasındaki farkları açıklar. 
 • Ters yüz sınıf modelinin uygulama aşamalarını açıklar. 
 • Ters yüz öğrenmeyi destekleyen kuram ve yaklaşımları listeler. 
 • Ters yüz öğrenmeyi destekleyen kuram ve yaklaşımların, modeli hangi noktalarda desteklediğini açıklar. 
 • Ters yüz sınıf modelinin amacını açıklar.
 • Ters yüz sınıf modelinde öğretmenin rollerini bilir.
 • Ters yüz sınıf modelinde öğrencinin rollerini bilir.
 • Ters yüz sınıf modelinde velinin rollerini bilir.
 • Ters yüz sınıf uygulamasının başarısı için paydaşlar arası iş birliğinin önemini kavrar. 
 • Ters yüz sınıf modelinin bileşenlerini açıklar. 
 • Ters yüz öğrenme tasarım uygulamalarını listeler. 
 • Ters yüz sınıflarda sınıf dışı ve sınıf içi öğrenme süreci tasarımını planlarken gerçekleşen öğretmen faaliyetlerini sıralar.
 • Ters yüz sınıflarda kullanılan teknolojik araçları bilir. 
 • Ters yüz sınıflarda kullanılan video araçlarını oluştururken dikkat edilmesi gereken hususları listeler. 
 • Ters yüz sınıflarda sınıf dışı ve sınıf içi öğrenme süreci tasarım aşamalarını sırasıyla uygular.
 • Ters yüz sınıflarda öğrenme sürecinde kullanılabilecek uygun teknolojik araçları sıralar.
 • Ters yüz sınıf modelinin öğrenci, öğretmen ve veli açısından önemini bilir.
 • Ters yüz sınıf modelinin öğretimdeki avantajlarını açıklar.
 • Ters yüz sınıf modelinin öğretimdeki sınırlılıklarını açıklar.
 • Ters yüz sınıf modelini uygulama kararı alınırken dikkat edilecek hususları bilir.
 • Ters yüz sınıflarda sınıf içi ve sınıf dışı çalışmaların değerlendirme amaçlarını bilir.
 • Ters yüz sınıflarda sınıf dışı çalışmaları değerlendirmede kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Ters yüz sınıflarda sınıf dışı çalışmaları değerlendirmede kullanılabilecek teknolojik araçları bilir.
 • Ters yüz sınıflarda sınıf içi çalışmaları değerlendirmede kullanılan yöntem ve teknikleri açıklar.
 • Ters yüz sınıflarda değerlendirmede kullanılacak geleneksel değerlendirme araçlarını açıklar.
 • Ters yüz sınıfların sınıf dışı ve sınıf içi çalışmalarında kullanılacak uygun değerlendirme araçlarını sıralar.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler