Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Ortaöğretimde Akran Zorbalığı Semineri

2142 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.8/5

Eğitime Katıl

Ortaöğretimde Akran Zorbalığı Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin ortaöğretimde akran zorbalığı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir

Eğitim Hedefleri

. Bu faaliyet tamamlayan her katılımcı;

 • Akran zorbalığı ile ilgili temel kavramları açıklar.
 • Okul Zorbalığının tanımını yaparak, zorbalığın türlerini açıklar.
 • Ergenlik dönemi gelişim özelliklerinin zorbalık sürecindeki rolünü açıklar.
 • Okullarda zorbalığa karşı stratejiler geliştirir.
 • Okullarda zorbalığı önlemeye yönelik çalışmalar yapar.
 • Zorbalık karşı çalışmalarda öğretmenlerin rolü
 • Okulda zorbalık olayları ile baş etme yollarını açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

         Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenler