Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Okuma Kültüründe Anadolu Mektebi Yazar Okuma Modeli Eğitimi Semineri - Kasım 2022 Mesleki Çalışma

7769 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.7/5

Eğitim Kapalı

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Okuma Kültüründe Anadolu Mektebi Yazar Okuma Modeli” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Anadolu Mektebi’nin kuruluş felsefesini açıklar.
 • Anadolu Mektebi’nin ilkelerini açıklar.
 • Anadolu Mektebi’nin uygulamadaki hedef kitlesini belirtir.
 • Anadolu Mektebi Yazar Okuma Modeli’nin uygulama sürecini açıklar.
 • Anadolu Mektebi Yazar Okumaları ile ilgili görev alacak kişilerin sorumluluklarını açıklar.
 • Okuma faaliyetleri kapsamında kültürel etkinliklere yer vermenin önemini açıklar.
 • Nitelikli okumanın temel gerekliliklerini açıklar.
 • Kitap okumak ile yazar (külliyat) okuması arasındaki farkları açıklar.
 • Kültür ve medeniyetimize yön vermiş önemli yazarları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Anadolu Mektebi Yazar Okuma Modeli’nin öğrencilere kazanımlarını açıklar.
 • Anadolu Mektebi Yazar Okuma Modeli panel hazırlık ve uygulama yöntemlerini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımız okul/kurumlarında görev yapan Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretmenleri öncelikli olmak üzere tüm öğretmenler.