Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Okul Kültürünün Geliştirilmesi Semineri

74542 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.6/5

Eğitime Katıl

Okul Kültürünün Geliştirilmesi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, okul kültürünün geliştirilmesi konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Kültür kavramını tanımlar.
 • Kültürün unsurlarını açıklar.
 • Kurum kültürünün unsurlarını açıklar.
 • Okul kültürünü belirleyen faktörleri örneklerle açıklar.
 • Okul kültürünün oluşturulmasında yöneticilerin sorumluluğunu açıklar.
 • Okul kültürünün oluşturulmasında öğretmenlerin sorumluluğunu açıklar.
 • Değişimin önemini açıklar.
 • Zayıf okul kültürünün sonuçlarını değerlendirir.
 • Güçlü okul kültürünün sonuçlarını değerlendirir.
 • Üreten okul iklimi oluşturmada yapılması gerekenleri açıklar.
 • Üreten okul kültürü ve zayıf okul kültürü arasındaki farkı açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

       Bakanlığımız ortaöğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretmenler