Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

MEB Birim Amirlerinin Öğretmen Bilgilendirme Semineri (2023 Kasım Dönemi Mesleki Çalışma)

272561 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 3.2/5

Eğitim Kapalı

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinin “Milli Eğitim Bakanlığı Genel Müdürlüklerinin İçerik ve İşleyişi” konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini açıklar.
 • Rehberliği tanımlar.
 • Bireysel farklılıkları ifade eder.
 • Bireyin kendi farkındalığını açıklar.
 • Öğretmenlik mesleğinin önemini ve değerini bilir.
 • “Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası” hakkında bilgi edinir.
 • İlkyardım kurslarına katılım sağlamanın önemini açıklar.
 • Obezite ile mücadele ile çevresine öncülük eder.
 • Ölçme ve değerlendirme standartlarını sıralar.
 • Sonuç  ve süreç odaklı ölçme ve değerlendirmeyi açıklar.
 • Ortak yazılı sınavlar uygulamasını kullanır.
 • Yazılı ve Uygulamalı Sınav Yönetmeliğini bilir.
 • Öğretmen-Yönetici Hareketlilik Programını açıklar.
 • Öğrenen Organizasyon hakkında bilgi sahibi olur.
 • Okul Temelli Mesleki Gelişim Programını açıklar.
 • Mesleki gelişim topluluklarını bilir.
 • Hizmet içi eğitimde yeni yaklaşımlar kılavuzu hakkında bilgi sahibi olur.
 • Anadolu İmam Hatip Liselerinde uygulanan programları bilir.
 • Hafızlık eğitimleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün görevlerini açıklar.
 • Mesleki ve Teknik Eğitimin önemini açıklar.
 • 3308 sayılı Meslek Eğitim Kanunu’nu bilir.
 • Ahilik Kültürü’nü açıklar.
 • Bütüncül Eğitim Yaklaşımını açıklar.
 • Değerler eğitiminin önemini ifade eder.
 • Mevzuat değişikliği hakkında bilgi sahibi olur.
 • Okuryazarlık çeşitlerini sıralar.
 • EBA ve ÖBA’ yı kullanır.
 • Fatih projesi kapsamında eğitim ve öğretimde etkileşimli tahta ve dijital içerikleri kullanır.
 • Öğretim materyalleri üretimine destek vererek dijital içerik zenginleştirilmesini sağlar.
 • Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hedeflerini sıralar.
 • Yaygın eğitim kurumları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Açık öğretim lisesi geçiş işlemlerini ifade eder.
 • Haftalık ders çizelgesinde meydana gelen değişiklerin sebeplerini sıralar.
 • Seçmeli dersler ile ilgili bilgi sahibi olur.
 • Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modelini açıklar.
 • Özlük işlemeleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
 • Eğitim Kurumlarında Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği ile ilgili bilgi sahibi olur.
 • “Ödül Değerlendirme Sistemi” hakkında bilgi edinir.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler ve okul yöneticileri