Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

İnsan Hakları ve Demokrasi Semineri-ADAYLIK (12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenlerimiz içindir.)

2318 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.7/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “İnsan Hakları, Demokrasi ve Adalet” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenler içindir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • İnsan haklari ve demokratik vatandaşlık ile ilgili kavramları açıklar.
 • İnsan hakları ve demokratik vatandaşlığın tarihçesini açıklar.
 • İnsan Haklari Evrensel Bildirgesini açıklar.
 • Anayasadaki temel haklarimizı belirtir.
 • Demokratik vatandaşliğin temel özelliklerini sıralar.
 • Kültürel yapıların demokrasiye etkisini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler