Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Hız Çağında Öğretmen Olmak ve Dijital Obezite Semineri - Eylül 2022 Mesleki Çalışma

14552 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.1/5

Eğitim Kapalı

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Hız Çağında Öğretmen Olmak ve Dijital Obezite” konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Öğretmenlik mesleğinin misyonunu açıklar.
 • Öğrencinin motivasyonunu ve odaklanmasını artırmada öğretmenin rolünü açıklar.
 • Öğretmenin çatışmaları çözme becerisinin önemini sıralar.
 • Yaşam boyu öğrenmeyi sürdürmenin önemini açıklar.
 • Duygusal obezite kavramını tanımlar
 • Duygusal obeziteye neden olan etmenleri belirtir.
 • Dijital obezite kavramlarını tanımlar.
 • Dijital obezitenin göstergelerini sıralar.
 • Çocukların gelişimdeki duygusal evreleri açıklar.
 • Öz yeterlik ve öz saygı gelişimde aile ilişkilerinin önemini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler