Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Hibrit Öğrenme Modeli Eğitimi Kursu

1911 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.4/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görevli öğretmenlerin “Hibrit öğrenme modeli” hakkında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer; 

 • Harmanlanmış öğrenme modelinin nasıl oluştuğunu açıklar. 
 • Uzaktan eğitimin temel amacını açıklar. 
 • Uzaktan eğitimin ülkemizdeki gelişim aşamalarını sıralar. 
 • Harmanlanmış öğrenmenin tanımlarını bilir ve listeler. 
 • Harmanlanmış öğrenme modelinin eğitim alanındaki katkılarını yorumlar. 
 • Harmanlanmış öğrenmenin amaçlarını açıklar. 
 • Harmanlanmış öğrenmenin öğrencilerin öğrenme ihtiyaçlarına katkısını yorumlar. 
 • Harmanlanmış öğrenme ortamlarının güçlü yanlarını açıklar. 
 • Harmanlanmış öğrenme düzeylerini sıralar. 
 • Harmanlanmış bir derste kullanılabilecek modelleri açıklar. 
 • Hibrit öğrenme modelinin nasıl oluştuğunu açıklar. 
 • Hibrit öğrenmenin tanımlarını açıklar. 
 • Hibrit öğrenme modeli ile harmanlanmış öğrenme modeli arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklar. 
 • Hibrit öğrenme modelinin genel amacını tanımlar. 
 • Hibrit öğrenme ortamları tasarlanırken dikkate alınması gereken temel unsurları sıralar. 
 • Hibrit öğrenme modelinin özelliklerini açıklar. 
 • Hibrit öğrenme modeli’ni uygularken dikkat edilecek etmenleri bilir. 
 • Genel izleme ve raporlamanın hibrit öğrenme için öncelikli hedeflerin belirlenmesinde etken olduğunun farkına varır. 
 • Öğrencilerin hibrit öğrenmeye erişimin sağlanması için dikkat edilecek etmenlerin sonuçlarını değerlendirir. 
 • Hibrit öğrenme modelinin bileşenlerini sıralar. 
 • Hibrit öğrenme modelinin bileşenlerini analiz eder. 
 • Hibrit öğrenme modelinin öğrencilerin öğrenme performansına etkisini değerlendirir. 
 • Hibrit öğrenme modelinin ülkemizde uygulanmaya başlanması sürecini bilir. 
 • Hibrit öğrenme modelinin tasarlama sürecinde dikkat edilecek hususları açıklar. 
 • Dijital araçların kullanıldığı planlama süreçlerini tasarlarken öğretmenlerin göz önünde bulundurması gereken durumları sıralar. 
 • Hibrit öğrenme sürecinde kullanılabilecek dijital araçları ve teknolojik uygulamaları sıralar. 
 • Hibrit öğrenmede klasik değerlendirme, alternatif değerlendirme ve biçimlendirici değerlendirme yöntemlerini kullanacağını bilir. 
 • Biçimlendirici değerlendirmenin uygulama basamaklarını sıralar. 
 • Biçimlendirici değerlendirmede dikkat edilmesi gereken hususları açıklar. 
 • Hibrit öğrenme modelinin salgın döneminde ülkemizdeki uygulanma sürecini açıklar. 
 • Hibrit öğrenme modelinin geleceğin eğitim senaryolarından biri olduğunu bilir. 
 • Hibrit öğrenme modelinin teknoloji kaynaklı sınırlılıklarını açıklar. 
 • Hibrit öğrenme modelinin  beceri kaynaklı sınırlılıklarını açıklar. 
 • Hibrit öğrenme modelinin avantajlarını açıklar. 
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler.