Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Hesap Tablosu Programı (Office Excel) Eğitimi Kursu 1

471 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.4/5

Eğitime Katıl

Ölçme ve Değerlendirme

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “HesapTablosu Programı (Office Excel)”  programı kullanımı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;
•    Excel programında temel işlemleri açıklar.
•    Excel programında temel işlemlere yönelik uygulama çalışması yapar.
•    Dosya menüsü elemanlarını açıklar.
•    Dosya menüsü elemanları ile işlemler yapar.
•    Giriş sekmesi işlemlerini açıklar.
•    Giriş sekmesi işlemlerine yönelik uygulama yapar.
•    Diğer sekmeler işlemlerini açıklar.
•    Diğer sekmeler ve işlemlerine yönelik uygulama yapar.
•    Veri sekmesi işlemlerini açıklar.
•    Veri sekmesi işlemlerine yönelik uygulama yapar.
•    Koşullu biçimlendirme temel ve gelişmiş özelliklerini açıklar.
•    Koşullu biçimlendirme temel ve gelişmiş özelliklerine yönelik uygulama yapar.
•    Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
•    Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
•    Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
•    Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
•    Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur. 

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler