Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Semineri

109 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.7/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin Patent, Marka, Tescil, Faydalı Model ve Sınai Mülkiyet konularında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her katılımcı;

 

 • Fikri ve sınai mülkiyet hakları kavramını açıklar.
 • Tasarım ve marka uygulamalarına ilişkin araştırmalar hakkında bilgi sahibi olur.
 • Patent sistemini açıklar.
 • Patent başvurusu üzerindeki hak tesisi ve patent teşviklerini açıklar.
 • Uluslararası Patent Başvurusu (PCT) ile Avrupa Patenti (EP) arasındaki farkları açıklar.
 • Patent veri tabanlarının kullanımını açıklar.
 • Patent araştırmasına ilişkin örnek uygulamalar yapar.
 • Patent, faydalı model, tasarım ve marka başvurusu yapar.
 • Tescil işlemlerini yapar.
 • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.
 • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır.
 • Planları alanının öğretim programına uygun olarak hazırlar.
 • Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler