Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Etkinlik Temelli Ders Tasarımı Semineri.

229 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.4/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Etkinlik Temelli Ders Tasarımı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Etkinlik Temelli Ders Tasarımı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Etkinlik temelli öğretim kavramını açıklar.
 • Etkinlik temelli öğretimin önemini açıklar.
 • Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına dayanan etkinlik temelli öğrenme yaklaşımı hakkında bilgi sahibi olur.
 • Etkinlik temelli öğretimde etkinliklerin hazırlanması süreçleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Etkinlik hazırlarken dikkat edilmesi gereken hususları açıklar.
 • Hayat bilgisi dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.
 • Matematik dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.
 • Fen bilimleri dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.
 • Sosyal bilgiler dersi etkinlik taslağı hazırlama becerisi kazanır.
 • Etkinliklere alternatif uygulamalar hazırlar.
 • Uygun ölçme ve değerlendirme araçları kullanır.
 • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.

.

Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler