Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Enerji Verimliliği Semineri

594 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.4/5

Eğitime Katıl

            Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yönetici öğretmen ve diğer personelin enerji verimliliği alanında bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti başarı ile tamamlayan her kursiyer;

 • Enerji ve enerji verimliliği kavramlarını açıklar.
 • Türkiye’deki enerji potansiyeli hakkında bilgi sahibi olur.
 • Türkiye’nin enerji yoğunluğunu açıklar.
 • Türkiye’nin enerji verimliliği stratejisini açıklar.
 • Enerji çeşitliliğini açıklar.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını açıklar.
 • Yenilenemez enerji kaynaklarını açıklar.
 • Kullanım alanlarına göre enerji verimliliğini açıklar.
 • Enerji verimliliği ve çevre ilişkisini açıklar.
 • Enerji verimliliğinin iklim değişikliği üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Su kullanımı ve atık suların nasıl arıtıldığını açıklar.
 • Enerji verimliliğini artırmaya yönelik çalışmalar yapar.
 • Geri dönüşüm kavramını açıklar.
 • Ülkemiz için geri dönüşümün önemini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan yönetici öğretmen ve diğer personel