Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Eğitimde Teknoloji Liderliği Eğitimi Kursu

279 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.1/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarında görevli öğretmenlere ve okul yöneticilerine “Eğitimde Teknoloji Liderliği” konusunda farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her kursiyer;

 • Dijital dönüşümün tanımını açıklar.
 • Dijital dönüşümün amacını yorumlar.
 • Dijital dönüşümün eğitim alanında sunabileceği fırsatlara yönelik çıkarımda bulunur.
 • Dijital dönüşümün eğitimdeki temel ihtiyaçlara yönelik sunduğu çözümlerden yola çıkarak ileriye yönelik çıkarımlarda bulunur.
 • Dijital dönüşümün eğitim alanında iletişim ve işbirliğine yönelik sunduğu fırsatları örneklerle açıklar..
 • Dijital dönüşümün eğitim sistemindeki etkilerini neden-sonuç ilişkilerini gerekçelendirerek açıklar.
 • Eğitim 4.0 döneminin önceki dönemlerle arasındaki benzerlik veya farklılıkları ilişkilendirerek ayrıntılı olarak açıklar.
 • Dijital teknolojileri öğretim sürecinde aktif olarak kullanır.
 • Lider ile yönetici arasındaki farkları açıklar. 
 • Liderin sahip olması gereken özellikleri listeler. 
 • Liderin sahip olması gereken yetkinlikleri açıklar.
 • Bir liderde olması gereken yetkinlikleri yorumlar.
 • Liderlik kuramlarını listeler.
 • Liderlik kuramlarını yorumlar.
 • Teknoloji liderliğinin liderlik türleri arasındaki konumunu yorumlar.
 • Teknoloji liderliğinin önemini farkeder.
 • Teknoloji liderliğinde Anderson ve Dexter Modeli’ni açıklar.
 • ISTE 2002 NETS-A standartlarını açıklar.
 • ISTE 2009 NETS-A standartlarını açıklar.
 • ISTE 2002 ve 2009 NETS-A standartlarını benzerlik ve farklılıklarını ilişkilendirerek ayrıntılı açıklar.
 • ISTE 2018 Eğitim Liderleri Standartlarını listeler.
 • Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini açıklar.
 • Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerini yorumlar.
 • Okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerinin eğitim-öğretim süreçlerine sağlayacağı katkıya yönelik çıkarımda bulunur.
 • Yönetim bilişim sistemlerini açıklar.
 • Yönetim bilişim sistemlerinin teknolojik liderlik için önemini fark eder.
 • Okul yöneticileri için kullanılabilecek eğitimde yönetim bilişim sistemlerini açıklar.
 • Okul yönetiminde kullanılan yönetim bilişim sistemlerinin yönetim süreçlerini hızlandırdığını fark eder.
 •   Yönetim bilişim sistemlerinin eğitim öğretime katkısını örneklerle açıklar.
 •   Eğitimde kullanılan yönetim bilişim sistemlerinin paydaşlara sunduğu katkıyı yorumlar.
 •   Eğitimde kullanılan yönetim bilişim sistemlerinin planlama-örgütleme-yönlendirme-denetim ve karar verme gibi süreçlere etkisini neden-sonuç ilişkilerini gerekçelendirerek açıklar.
 •   Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kullanılan yönetim bilişim sistemlerinin kullanım alanlarını açıklar.
 •   Eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinde veri kayıtlarından oluşan bilgi sistemlerinin önemini açıklar.
 •   Veriye dayalı yönetim faaliyetleri ile öğrencilerin tüm alanlardaki gelişimlerinin takibinin yönetim bilişim sistemleri ile sağlanabileceğine yönelik çıkarımda bulunur.
 •   Yönetim-bilişim sistemlerini eğitim-öğretim faaliyetleri uygulamalarına transfer eder.
 •   Teknoloji liderliği faaliyetlerinde yönetim bilişim sistemlerinden yararlanır.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler ve okul yöneticileri