Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Dijital Becerilerin Geliştirilmesi Semineri

222 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.8/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin dijital becerilerin geliştirilmesi konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Uzaktan öğretim süreci ve tasarımını bilir.
 • Çoklu ortam içeriklerinin tasarımını kullanır.
 • Etkileşimli içerik tasarımı yapar
 • Etkileşimli içerik senaryosu oluşturur.
 • Eğitimde yaşanan dijital dönüşümü açıklar
 • Etkileşimli içerik kavramını açıklar.
 • Etkileşimli içerik araçlarına örnekler verir. 
 • Uzaktan eğitim ve etik kavramlarını bilir.
 • VFabrika kurulum ve aktivasyonu yapar.
 • VFabrika şablonları ile sınıf öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık ve matematik öğretimine yönelik etkileşimli içerik oluşturur.
 • Geliştirilen uygulamaları EBA portalına yükler. 
 • Lumi Programını internetten indirir ve kurar
 • H5p paketlerini yükler ve kullanır.
 • H5p paketlerini ile sınıf öğretmenlerinin okuma yazmaya hazırlık ve matematik öğretimine yönelik etkileşimli içerik oluşturur.
 • Zoom programı kurulumu yapar.
 • Zoom proramını kullanarak senkron sınıf içi eğitimine yönelik uygulamalar yapar. 
 • Zoom programı ek özelliklerini kullanarak sınıf içi eğitimine yönelik uygulamalar yapar.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımı yapar.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
 • Çevrimiçi öğrenme ve öğretim tasarımına ilişkin temel yaklaşımları tanımlar,
 • Öğrenme sürecini desteklemek için doğru teknolojiyi ve araçları seçip kullanır,
 • Çevrim içi sınıf yönetimin temel ilkelerini uygular,
 • Çevrimiçi öğrenme ve öğretim süreçleri için etkileşim tasarlar,
 • Kişisel verilerini koruma konusunda bilgi sahibi olur,
 • Uzaktan öğretimde ders tasarımı yapar
 • Uzaktan eğitim sürecinde EBA araç ve içeriklerini kullanır,
 • EBA canlı ders uygulamasını öğretim süreçleri için yapılandırır,
 • Etkinlik tasarlar,
 • Tasarladıkları etkinliklere yönelik materyaller kullanır.
 • Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemek için eğitim teknolojilerini kullanır.
 • İçerikleri farklılaştırmak için eğitim teknolojilerini kullanır.
 • Süreç farklılaştırmak için eğitim teknolojilerini kullanır.
 • Ürün farklılaştırmak için eğitim teknolojilerini kullanır.
 • Ölçme ve değerlendirmeyi farklılaştırmak için eğitim teknolojilerini kullanır.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler