Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Çocuk İşçiliği ve Eğitim Semineri

366 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.8/5

Eğitime Katıl

Çocuk İşçiliği ve Eğitim Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin “Çocuk İşçiliği ve Eğitim” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Çocuk ve çocuk işçiliğinin uluslararası tanımını yapar.
 • Çocuk işçiliği kavramını açıklar.
 • Çocuk işçiliğinin sebeplerini sıralar.
 • Dünyada çocuk işçiliğini açıklar.
 • Türkiye’de çocuk işçiliğini açıklar.
 • Çocuk işçiliğinin biçimlerini açıklar.
 • Mevsimlik tarımda çalışan işçi profilinin özellklerini açıklar.
 • Mevsimlik işçilerin çalışma alışkanlıklarını açıklar.
 • Mevsimlik Tarım İşçisi Başbakanlık Genelgesi’nde yer alan eğitim hizmetlerini açıklar.
 • MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğü 2016/5 sayılı Genelge’yi açıklar.
 • Çocuk işçiliği ile ilgili yapılmış olan projeleri açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler