Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Birleştirilmiş Sınıflı Köy Okullarında Görev Yapan Öğretmenlere Yönelik Uzaktan Mesleki Gelişim Semineri (12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenlerimiz içindir.)

2236 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.7/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet;  Birleştirilmiş sınıflarda görev yapan  öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla düzenlenmiştir. 12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenler içindir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Okula aidiyeti geliştirmenin önemini açıklar.
 • Okula aidiyet geliştirmeye yönelik çalışmalar yapar.
 • Beden farkındalığı ve özbakım gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Öğrencilerde beden farkındalığı ve öz bakım gelişimi için sınıf içi etkinlikler planlar.
 • Öğrenme ve öğretme sürecini yönetirken, özel gereksinimli öğrencileri dikkate alır.
 • Birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören özel gereksinimli öğrencilere yönelik öğretim yöntem ve tekniklerini kullanır.
 • Birleştirilmiş sınıflarda öğretme ve öğrenme sürecinde uygun yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Birleştirilmiş sınıf çalışmalarında sanatsal yaklaşıma yönelik ders planı yapar.
 • Birleştirilmiş sınıflarda grup çalışmasına yönelik etkinlik planlar.
 • Birleştirilmiş sınıflarda sınıf yönetimine yönelik yöntem ve teknikleri kullanır.
 • Okul dışı ortamlarda öğretme-öğrenme etkinlikleri hazırlar.
 • Birleştirilmiş sınıflarda ölçme ve değerlendirme süreçlerini kullanır.
 • Okul ve aile ve çevre arasındaki etkileşimi güçlendirmeye yönelik etkinlikler geliştirir.
 • Okul ve aile ve çevre arasındaki etkileşimi güçlendirmeye yönelik proje geliştirir.
 • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.
 • Alanı ile ilgili temel bilgi ve veri kaynaklarını sınıflandırır.
 • Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde uygun araç, gereç ve materyalleri etkin kullanır.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda birleştirilmiş sınıflarda görev yapan öğretmenler öncelikli olmak üzere tüm öğretmenler.