Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama Semineri

11776 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.7/5

Eğitime Katıl

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerin “Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Hazırlama” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının önemini açıklar.
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı geliştirme biriminin görevlerini açıklar.
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programında yer alan ögeleri sıralar.
 • Öğrencinin performansını alır.
 • Öğrenciye yönelik uygun amaçlar belirler.
 • Öğretimi planlar.
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlar.
 • Ailenin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlama sürecindeki rolünü tartışır.
 • Okul yönetiminin Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlama sürecindeki rolünü tartışır.
 • Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı izleme ve değerlendirmesini yapar.
 • Zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin özelliklerini bilir
 • Okul/sınıf ortamını zihinsel yetersizliği olan öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenler.
 • Zihinsel yetersizliği olan öğrencilere yönelik Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlar.
 • Otizmi olan öğrencilerin özelliklerini açıklar.
 • Okul/sınıf ortamını otizmi olan öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenler.
 • Otizmi olan öğrencilere yönelik Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlar.
 • Görme yetersizliği olan öğrencilerin özelliklerini açıklar.
 • Okul/sınıf ortamını görme yetersizliği olan öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenler.
 • Görme yetersizliği olan öğrencilere yönelik Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı hazırlar.
 • İşitme yetersizliği olan öğrencilerin özelliklerini açıklar.
 • Okul/sınıf ortamını işitme yetersizliği olan öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenler.
 • İşitme yetersizliği olan öğrencilere yönelik BEP hazırlar.
 • Bedensel yetersizliği olan öğrencilerin özelliklerini açıklar.
 • Okul/sınıf ortamını bedensel yetersizliği olan öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenler.
 • Bedensel yetersizliği olan öğrencilere yönelik BEP hazırlar.
 • Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin özelliklerini açıklar.
 • Okul/sınıf ortamını özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenler.
 • Özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilere yönelik BEP hazırlar.
 • Dil ve konuşma bozukluğu olan öğrencilerin özelliklerini açıklar.
 • Okul/sınıf ortamını dil ve konuşma bozukluğu olan öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda düzenler.
 • Dil ve konuşma bozukluğu olan öğrencilere yönelik BEP hazırlar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okullarda görev yapan yönetici ve öğretmenler