Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Başarı Okuryazarlığı Semineri - Eylül 2022 Mesleki Çalışma

10724 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.6/5

Eğitim Kapalı

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Başarı Okuryazarlığı” konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

. Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Başarı okuryazarlığı kavramını tanımlar.
 • Başarı öğrenilmesi ve öğretilmesi kavramlarını tanımlar.
 • Başarı müfredatında yer alması gereken alanları sıralar.
 • Başarının farklı tanımlarını yapar.
 • Başarı nedenlerini açığa çıkarmanın önemini açıklar.
 • Başarı faktörleri ve becerilerini sıralar.
 • Başarı etiğinin önemini açıklar.
 • Sürdürülebilir başarı için yapılması gerekenleri örneklerle açıklar.
 • Başarı ile ilgili taktik bilgilere ulaşma yollarını açıklar.
 • Takım çalışmasının başarı üzerine etkilerini sıralar.
 • İrade eğitiminin başarıya olan etkilerini açıklar.
 • Yurtdışında uygulanan başarı eğitimi örnekleri hakkında bilgi sahgibi olur.
 • Başarı ekosistemi kavramını tanımlayarak kültürel iklimin başarı ekosistemi üzerindeki etkilerini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

       Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenler