Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Akran Zorbalığı Semineri - Kasım 2022 Mesleki Çalışma

1031 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.5/5

Eğitim Kapalı

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin akran zorbalığı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyeti tamamlayan her katılımcı;

 • Ötekileştirme kavramını tamınlar.
 • Ötekileştirmenin birey üzerindeki olumsuz etkilerini sıralar.
 • Ötekileştirmeyi önleme yöntemlerini açıklar.
 • Ötekileştirme alanlarını açıklar.
 • Saldırganlık kavramını tanımlar.
 • Saldırganlığın önlenmesinde uygulanacak yöntemleri açıklar.
 • Saldırganlığın aşamalarını açıklar.
 • Saldırganlığın oluş şekillerini açıklar.
 • Saldırganlığı oluşturan riskleri sıralar.
 • Akran zorbalığı kavramını tanımlar.
 • Akran zorbalığı türlerini açıklar.
 • Akran zorbalığının ortaya çıkış şekillerini açıklar.
 • Akran Zorbalığına maruz kalanlardaki etkileri açıklar.
 • Akran zorbalığını önleme yöntemlerini açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan tüm öğretmenler