Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Afet ve Acil Durum Temel Kavramlar Semineri

11882 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.7/5

Eğitime Katıl

Afet ve Acil Durum Temel Kavramlar Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin afet ve acil durum temel kavramlar konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyet tamamlayan her katılımcı;

 • Afet ve acil durum yönetimi temel kavramlarını açıklar.
 • Tehlike kavramını tanımlayarak tehlike çeşitlerini açıklar.
 • Risk kavramını tanımlayarak risk faktörlerini sıralar.
 • Zarar  kavramını tanımlayarak zarar çeşitlerini açıklar.
 • Afetin tanımını yaparak, afet kapsamına giren durumları açıklar.
 • Olay, acil durum ve afet ilişkisini açıklar.
 • Afet Yönetim Modeli hakkında bilgi sahibi olur.
 • Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi hakkında bilgi sahibi olur.
 • Türkiye’de afetlerin bölgelere göre dağılımını inceler.
 • Okullarda acil durum ve risk yönetiminin önemini açıklar.
 • Afetlerin çocuklar üzerindeki etkilerini örneklerle açıklar.
 • Afet konusunda ailelerin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapar.
 • Okul afet ve acil durum yönetimi planlama döngüsünün açıklar.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenler