Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

Adaylık Zorunlu Hizmet İçi Eğitim Semineri (12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenlerimiz içindir.)

18469 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 3.9/5

Eğitime Katıl

9. Okul Tabanlı Afet Eğitimi Semineri

10. Uzaktan Eğitim Sürecinde, Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan aday öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 12 Mayıs 2022'den sonra göreve başlayan aday öğretmenlerimiz içindir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyete katılan her katılımcı;

 • Türk eğitim sistemi ve Millî Eğitim Bakanlığı hakkında bilgi sahibi olur.
 • Okul ve kurum türlerini açıklar.
 • Uluslararası programlar hakkında bilgi sahibi olur.
 • Ulusal ve uluslararası eğitim projelerine örnekler verir.
 • Eğitim tarihini açıklar.
 • Eğitim sosyolojisini açıklar.
 • Eğitim felsefesini açıklar.
 • Eğitim hukukunu açıklar.
 • Öğrenci izleme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini açıklar.
 • Performansa dayalı değerlendirme yöntem ve tekniklerini açıklar.
 • Soru hazırlama tekniklerini kullanır.
 • Bireyselleştirilmiş eğitim programı hazırlama süreçlerini açıklar.
 • Kapsayıcı eğitim kavramını açıklar.
 • Öğretmenlik meslek etiği kavramını açıklar.
 • Etik ve ilgili kavramları kullanır.
 • Etik eğitim ve öğretmenlerin çocukların etik eğitimdeki rollerini örneklerle açıklar.
 • Öğretmenlik meslek etiği eğitim programını açıklar.
 • Öğretmenlikle ilgili Millî Eğitim Mevzuatı’nı açıklar.
 • Cumhurbaşkankığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ni açıklar.
 • Devlet Memurları Kanunu’nu açıklar.
 • Millî Eğitim Temel Kanunu’nu açıklar.
 • Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu açıklar.
 • Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun’nu açıklar.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği’ni açıklar.
 • Millî Eğitim bakanlığı Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği’ni açıklar.
 • İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nu açıklar.
 • Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu’nu açıklar.
 • Bilgi Edinme Hukuku’nu açıklar
 • Memur Yargılama Hukuku’nu açıklar.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’ni açıklar.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ni açıklar.
 • Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği’ni açıklar.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’ni açıklar.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu açıklar.
 • Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri’ni kullanır.
 • Kültür ve medeniyetimizin eğitime yansımalarını örneklerle açıklar.
 • Afet ve acil durum ile ilgili temel kavramları tanımlar.
 • Afet ve acil durum öncesi yapılması gerekenleri açıklar.
 • Okulda afet ve acil durumlarda yapılması gerekenleri açıklar.
 • Temel ilk yardım bilgilerini açıklar.
 • Uzaktan eğitim sürecinde, tasarım ve yönetim becerileri kazanır.
 • Alanı ile ilgili konu ve kavramları analiz eder.
 • Planları alanının öğretim programına uygun olarak hazırlar.
 • Sağlıklı, güvenli ve estetik öğrenme ortamları düzenler.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Kişisel ve mesleki yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan aday öğretmenler