Anasayfa > Eğitimler > Eğitim Detayları

21.YY. Becerileri Eğitimi Semineri

26314 kişi değerlendirdi. Ortalaması: 4.7/5

Eğitime Katıl

21.yy. Becerileri Eğitimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin 21.yy becerilerinin eğitimi yoluyla kazandırılması konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitim Hedefleri

Bu faaliyet tamamlayan her katılımcı;

 • 21. yy. temel kavramlarını kullanır.
 • 20. yy öğrenme içeriği ile 21. yy. öğrenme içerikleri arasındaki farkları sıralar.
 • 21.yy becerilerini örneklerle açıklar.
 • Program ve öğretimde 21. yy. çerçeveleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Türkiye yeterlilikler çerçevesinde yer alan beceri alanlarını açıklar.
 • 21. yy. bağlamında öğrenci yeterliliklerini açıklar.
 • 21.yy. bağlamında öğretmenlerin sahip olması gereken özellikleri sıralar.
 • 21. yy. öğrenme ortamlarının özelliklerini açıklar.
 • Öğrenme ortamları modelleri hakkında bilgi sahibi olur.
 • Alanının eğitim ve öğretimi için gerekli olan becerileri sergiler.
 • Öğretme ve öğrenme sürecinde bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin olarak kullanır.
 • Etkili iletişim yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösterir.
 • Meslektaşlarıyla bilgi ve deneyim paylaşımına açıktır.
 • Mesleki ve bireysel yönden kendisini geliştirmeye yönelik faaliyetlerde bulunur.
Eğitime Kimler Katılmalı?

Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenler