Anasayfa > Eğitim Listesi

Eğitimler

Medya Okuryazarlığına Giriş Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin medya okuryazarlığına giriş konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Ortaöğretimde Akran Zorbalığı Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin ortaöğretimde akran zorbalığı konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir

Ortaöğretimde Öğretim Sürecinin Analizi ve Gelişimi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, ortaöğretimde öğretim sürecinin  analizi ve gelişimi eğitimi konusunda bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

Program Okuryazarlığı Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin, program okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Eğitimde Eğitsel Video Kullanımı Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin etkili, verimli ve sürdürülebilir eğitimler planlamaları, yürütmeleri ve değerlendirmeleri konusundaki dijital bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir.

mBlock ile Yapay Zekâ Uygulamaları Kursu

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul/kurumlarda görev yapan öğretmenlerin blok tabanlı görsel kodlama aracı olan mBlock kullanma konusundaki bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla düzenlenmiştir. 

Okul Öncesi Dönemde Çocuklar İçin Matematik Oyunları Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin oyun temelli matematik eğitimi konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.

Afet Sonrası Okul Öncesi Öğretmenlerinin Psikososyal Destek Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan depremden etkilenen veya depremden etkilenmiş öğrencisi olan okul öncesi öğretmenlerinin psikososyal destek becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Afet Sonrası İlkokul Öğretmenlerinin Psikososyal Destek Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan depremden etkilenen veya depremden etkilenmiş öğrencisi olan ilkokul öğretmenlerinin psikososyal destek becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Afet Sonrası Ortaokul Öğretmenlerinin Psikososyal Destek Becerilerinin Geliştirilmesi Semineri

 Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan depremden etkilenen veya depremden etkilenmiş öğrencisi olan ortaokul öğretmenlerinin psikososyal destek becerilerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenmiştir.